Jak długo czeka się na wynik boreliozy?


Borelioza jest wieloukładową chorobą zakaźną będącą skutkiem ugryzienia kleszcza i zarażenia bakteriami z grupy krętków Borrelia burgdorferi. Jest to choroba niełatwa w diagnozowaniu i leczeniu. Dlatego osoby spędzające czas na świeżym powietrzu – w parkach, lasach, na łąkach – każdorazowo po powrocie do domu powinny sprawdzić ciało na obecność kleszczy. Zakażenie bakteriami z grupy krętków Borrelia burgdorferi następuje nie wcześniej niż  24 do 48 godzin po wkłuciu pasożyta w skórę. Szybka identyfikacja obecności kleszcza i jego prawidłowe usunięcie zmniejszają ryzyko zakażenia.

Objawy boreliozy

Pierwszym objawem zakażenia jest tzw. rumień wędrujący, który powstaje w okolicy wkłucia kleszcza. Nie u każdego pacjenta pojawia się rumień, czasami jego obecność pozostaje niezauważona lub zinterpretowana jako ślad po ugryzieniu owada. W takich przypadkach, jeśli zmianie skórnej towarzyszą objawy przypominające grypę, warto przeprowadzić specjalistyczne badania diagnostyczne.

Szybkie, prawidłowe rozpoznanie wstępnej boreliozy pozwala na wdrożenie skutecznego leczenia. W przypadku choroby, która weszła już w fazę rozsianą lub przewleką leczenie może być utrudnione.

Diagnostyka

W przypadku, w którym nie posiadamy jednoznacznych danych sugerujących zakażenie bakteriami z grupy krętków Borrelia burgdorferi, a więc:

  • nie wystąpił rumień,
  • pacjent nie potwierdził przebywania na terenie epidemiologicznym kleszcza,
  • pacjent nie potwierdził wkłucia pasożyta,

niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych. Medycyna konwencjonalna polega w tym przypadku na dwustopniowych testach serologicznych. W pierwszej kolejności pacjent jest poddawany diagnostyce testem serologicznym metodą ELISA, wykrywający przeciwciała w klasie IgM i IgG. Przeciwciała IgM utrzymują najwyższy poziom w krwi w okresie od 4-6 tygodni od momentu zakażenia, najczęściej  zanikają po okresie 4-6 miesięcy. Przeciwciała IgG będą wykrywalne po 6-8 tygodniach od zakażenia a ich poziom może utrzymywać się przez wiele lat, pomimo wdrożenia antybiotykoterapii. Test ELISA może dawać wyniki fałszywie dodatnie, dlatego też niezbędne jest ich potwierdzenie przy pomocy metody Western blot.

Opis badania i czas oczekiwania na wyniki

Diagnostyka serologiczna boreliozy polega na oznaczeniu w surowicy krwi przeciwciał IgG swoistych dla antygenów krętków rodzaju Borrelia. Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik takiego badania wynosi od 1 do nawet 4 dni zależnie od placówki przeprowadzającej badanie.

Trudności w diagnostyce boreliozy

Testy na boreliozę (serologiczne), nie dają jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy boreliozą czynną a przebytą, w związku z tym wyników dodatnich nie należy bezwzględnie interpretować jako potwierdzenia choroby. Boreliozę rozpoznaje się jedynie w kontekście istniejących objawów klinicznych, a rozpoznanie potwierdza wywiadem z pacjentem.

Alternatywą dla testów serologicznych jest metoda testowania rezonansowego Vega Test. To bezinwazyjna metoda diagnostyczna o wysokim poziomie detekcji obciążeń organizmu, w tym patogenów.